ساده ولی حرفه ای * باز کردن قفل با آچار - شبکه‌ما

* باز کردن قفل با آچار 10 .12 . 14 . 18 ..... * هروقت کلیدتو گم کردی یاد این کلیپ بیفتید.

ساده ولی حرفه ای * باز کردن قفل با آچار

توضیحات:
  • باز کردن قفل با آچار 10 .12 . 14 . 18 .....
  • هروقت کلیدتو گم کردی یاد این کلیپ بیفتید. و قفل و باز کن 
  • هر موقع کلیدتو جا گزاشتی یاد این کلیپ بیفت و قفل و باز کن 
  • هرموقع گیر کردی یاد این کلیپ بیفت و قفل و باز کن .
  • آیا می توان با سنجاق قفل را باز نمود ؟