تصادف موتور سیکلت متخلف با دختر جوان در اصفهان - شبکه‌ما

دوربین های مدار بسته تصاویر عبور موتور سیکلت از چراغ قرمز و تصادف آن با عابر پیاده در اصفهان را به ثبت رسانده است.

تصادف موتور سیکلت متخلف با دختر جوان در اصفهان

توضیحات:

دوربین های مدار بسته تصاویر عبور موتور سیکلت از چراغ قرمز و تصادف آن با عابر پیاده در اصفهان را به ثبت رسانده است.