چهار ساعت و بيست هزار دمبل جلوبازي هر كدام چهار كيلوگرم - شبکه‌ما

چهار ساعت و بيست هزار دمبل جلوبازي هر كدام چهار كيلوگرم  جميله محمدی  دختري از جنس فولاد امروز اين دمبل هارو بيست هزار بار بالا و پايين...

چهار ساعت و بيست هزار دمبل جلوبازي هر كدام چهار كيلوگرم

دسته بندی ها:
توضیحات:

چهار ساعت و بيست هزار دمبل جلوبازي هر كدام چهار كيلوگرم 
جميله محمدی  دختري از جنس فولاد امروز اين دمبل هارو بيست هزار بار بالا و پايين برد
باورش سخته ، ميدونم 

 

ورزش - ورزش بانوان - ورزش حرفه ای