پاپ آپ زیبای سوخو ۲۴ فنسر سوری و ریختن بمب فاب ۵۰۰ - شبکه‌ما

بمب های تاخیری فاب ۲۵۰ و فاب ۵۰۰ یکی از شدید الا نفجار ترین بمب های ساخت روسیه میباشند.  

پاپ آپ زیبای سوخو ۲۴ فنسر سوری و ریختن بمب فاب ۵۰۰

دسته بندی ها:
توضیحات:

بمب های تاخیری فاب ۲۵۰ و فاب ۵۰۰ یکی از شدید الا نفجار ترین بمب های ساخت روسیه میباشند.