ربات یک چرخ - شبکه‌ما

این ربات روی یک چرخ حالت Y را حفظ کرده و با یک محور حالت X را حفظ می کند. 

ربات یک چرخ

دسته بندی ها:
توضیحات:

این ربات روی یک چرخ حالت Y را حفظ کرده و با یک محور حالت X را حفظ می کند.