موقعیت جغرافیایی؟ برنامه ی پر حاشیه ومنشوری و فوق العاده خنده دار دررسانه - شبکه‌ما

حسن ریوندی مهمان ویژه برنامه در شبکه 2 بود ، در این برنامه جوک ها و لطیفه های مختلفی بین مجریان رد و بدل می...

موقعیت جغرافیایی؟ برنامه ی پر حاشیه ومنشوری و فوق العاده خنده دار دررسانه

دسته بندی ها:
توضیحات:

حسن ریوندی مهمان ویژه برنامه در شبکه 2 بود ، در این برنامه جوک ها و لطیفه های مختلفی بین مجریان رد و بدل می شود . .