با یک حرکت عالی زمین گیر شد,... - شبکه‌ما

در این نبرد جانانه حریف با یک ضربه عالی زمین گیرش کرد(حتما ببینید)

با یک حرکت عالی زمین گیر شد,...

توضیحات:
در این نبرد جانانه حریف با یک ضربه عالی زمین گیرش کرد(حتما ببینید)