لحظه رکورد شکنی کیانوش در المپیک ... - شبکه‌ما

لحظه بالا بردن وزنه 217 کیلوگرم توسط کیانوش رستمی و شکستن رکورد جهان و المپیک  

لحظه رکورد شکنی کیانوش در المپیک ...

توضیحات:لحظه بالا بردن وزنه 217 کیلوگرم توسط کیانوش رستمی و شکستن رکورد جهان و المپیک