پرواز جنگنده های روسیه از پایگاه هوایی همدان - شبکه‌ما

بمب افکن های روسیه که در پایگاه هوایی همدان مستقر شده اند، با مصرف سوخت کمتر و امکان بارگیری بیشتر بمب و موشک به مواضع...

پرواز جنگنده های روسیه از پایگاه هوایی همدان

توضیحات:

بمب افکن های روسیه که در پایگاه هوایی همدان مستقر شده اند، با مصرف سوخت کمتر و امکان بارگیری بیشتر بمب و موشک به مواضع تروریست ها در سوریه حمله می کنند.