همدان - فامنین - اجرای آهنگ (کوچه لره سو سپمیشم) 15 1,046 - شبکه‌ما

اجرای آهنگ ترکی کوچه لره سو سپمیشم توسط دانش آموزان شهرستان فامنین (پامبولو) استان همدان در جشن بزرگداشت مقام معلم

همدان - فامنین - اجرای آهنگ (کوچه لره سو سپمیشم) 15 1,046

توضیحات:
اجرای آهنگ ترکی کوچه لره سو سپمیشم توسط دانش آموزان شهرستان فامنین (پامبولو) استان همدان در جشن بزرگداشت مقام معلم