میدان امام همدان در آتش سوخت - شبکه‌ما

ابتدای خیابان بوعلی در میدان امام همدان امروز دچار آتش سوزی شد.

میدان امام همدان در آتش سوخت

دسته بندی ها:
توضیحات:
ابتدای خیابان بوعلی در میدان امام همدان امروز دچار آتش سوزی شد.