سفر ظریف به فرانسه - شبکه‌ما

انتقاد شدید رسایی از سفر ظریف به فرانسه همزمان با توهین روزنامه فرانسوی

سفر ظریف به فرانسه

دسته بندی ها:
توضیحات:
انتقاد شدید رسایی از سفر ظریف به فرانسه همزمان با توهین روزنامه فرانسوی