آموزش ورزش یوگا ( قسمت 7 ) - شبکه‌ما

در ادامه آموزش های یوگا و ادامه جلسه ششم به سراغ جلسه هفتم این آموزش ها میرویم .

آموزش ورزش یوگا ( قسمت 7 )

دسته بندی ها:
توضیحات:

در ادامه آموزش های یوگا و ادامه جلسه ششم به سراغ جلسه هفتم این آموزش ها میرویم . برای شروع جلسه هفتم پاها را به هم چسبانده و مستقیم بایستید و با یک بازدم در حالی که ستون فقرا ت و زانوها رو کاملا صاف نگه داشته اید از لگن به سمت جلو خم شوید . تا آنجا که ممکن است پایین بیایید و مچ پاها را لمس کنید . سر را به داخل پاها کشیده و چندین نفس عمیق بکشید . در بازگشت به همراه دم به آرامی به حالت اولیه بازگردید . در انجام این حرکات دقت کنید که از هر گونه عجله و حرکت اضافه بپرهیزید تا دچار مشکلات ناشی از انجام بد حرکات نشوید .