ثبت رکورد سرعت جهان با کامیون ولو - شبکه‌ما

ثبت رکورد سرعت جهان در 276 کیلومتر بر ساعت

ثبت رکورد سرعت جهان با کامیون ولو

توضیحات:

ثبت رکورد سرعت جهان در 276 کیلومتر بر ساعت