آموزش سخنوری(3)_ 7 روش برای مدیریت ترس از سخنرانی - شبکه‌ما

این فیلم اختصاصی از خانم Diane Windingland مربی سخنرانی و مدرس فن بیان از امریکا برای وبسایت آموزش سخنرانی و فن (www.bahrampoor.

آموزش سخنوری(3)_ 7 روش برای مدیریت ترس از سخنرانی

توضیحات:

این فیلم اختصاصی از خانم Diane Windingland مربی سخنرانی و مدرس فن بیان از امریکا برای وبسایت آموزش سخنرانی و فن (www.bahrampoor.com) است که در آن به معرفی 7 روش برای مدیریت ترس از سخنرانی میباشد.


منبع:

aparat.com/Bahrampoor