آموزش کلمات زبان آلمانی به فارسی ( قسمت دوم ) - شبکه‌ما

در ادامه قسمت اول آموزش لغات زبان آلمانی در این ویدئو قسمت دوم این آموزش ها رو با هم پیگیری می کنیم .

آموزش کلمات زبان آلمانی به فارسی ( قسمت دوم )

دسته بندی ها:
توضیحات:

در ادامه قسمت اول آموزش لغات زبان آلمانی در این ویدئو قسمت دوم این آموزش ها رو با هم پیگیری می کنیم . لغاتی که در این ویدئو معادل آلمانی آنها رو فرا خواهیم گرفت به این شرح هستند : خانه - آپارتمان - بازی کردن ( نواختن یک ساز ) - معلم ( آموزگار ) - کلمه ( لغت ، واژه ) -  جمله - خواندن - نامه - نوشتن - پول . ضمن اینکه تلفظ آلمانی غلیظ و کاملا دقیق تمامی این لغات در فایل ویدئویی موجود هست و روی هر کلمه تلفظ مربوط به آن خوانده می شود و زمان کافی برای تکرار واژه ها با تلفظ صحیحشان هم به خوبی در اختیار کاربران قرار گرفت است .