خط قرمز: از سراسر جهان 1 - شبکه‌ما

این نخستین برنامه از مجموعه خط قرمز، تولید شبکه اینترنتی نخبه پدیا است.

خط قرمز: از سراسر جهان 1

توضیحات:

این نخستین برنامه از مجموعه خط قرمز، تولید شبکه اینترنتی نخبه پدیا است. در این مجموعه ما آخرین خبر ها را در پیرامون جهان، ورزش و فناوری مورد بررسی قرار می دهیم.
در این قسمت (از سراسر جهان) از خط قرمز ما قصد داریم شما را با خبر هایی روبرو کنیم که شاید برای تمام افراد دنیا جالب باشد.

سر خط خبر ها:

۱- مفتی عربستان و چرخش زمین

۲- ماجرای گوگل و والیبالیست های ایرانی

۳- اولین پیوند سر! در جهان

و…

مجری: علیرضا فقیه

با ما همراه باشید…

نخبه بمانید.