لحظه استثنايي فرود هواپيما در طوفان - شبکه‌ما

وزش طوفان و باد شديد در فرودگاه بيرمنگام انگليس منجر شد تا هواپيماي خط هوايي ترکيش هنگام فرود با مشکل مواجه شود اين هواپيما که...

لحظه استثنايي فرود هواپيما در طوفان

دسته بندی ها:
توضیحات:

وزش طوفان و باد شديد در فرودگاه بيرمنگام انگليس منجر شد تا هواپيماي خط هوايي ترکيش هنگام فرود با مشکل مواجه شود اين هواپيما که با سرعت 50 مايل در ساعت قصد فرود داشت با مهارت بي نظير خلبان آن توانست با وجود انحراف 45 درجه از مسير فرود فوق العاده اي داشته باشد