فیلم آتش سوزی وحشتناک مجیدیه تهران - شبکه‌ما

ویدئوی حادثه ای آتش سوزی یک مجتمع مسکونی در مجیدیه تهران را میبینیم که باعث مرگ 3 تن از شهروندان شد.

فیلم آتش سوزی وحشتناک مجیدیه تهران

دسته بندی ها:
توضیحات:

ویدئوی حادثه ای آتش سوزی یک مجتمع مسکونی در مجیدیه تهران را میبینیم که باعث مرگ 3 تن از شهروندان شد.