تا حالا معادله ریاضی به این سختی حل کردی؟؟ - شبکه‌ما

اگه گفتی 2+1 چند میشه؟؟

تا حالا معادله ریاضی به این سختی حل کردی؟؟

دسته بندی ها:
توضیحات:

اگه گفتی 2+1 چند میشه؟؟