تا حالا زن دست و پا چلفتی دیدی؟؟؟ - شبکه‌ما

خدایی نمیتونن روی زمین خدا راه برن؟!!

تا حالا زن دست و پا چلفتی دیدی؟؟؟

دسته بندی ها:
توضیحات:

خدایی نمیتونن روی زمین خدا راه برن؟!!