تقلید صدای مشترک از پشت صحه ی تمیرنات حسن ریوندی - شبکه‌ما

تمرین و تقلید صدای آهنگ ( پرنده ) به همراه علیرضا مسلمی عزیز

تقلید صدای مشترک از پشت صحه ی تمیرنات حسن ریوندی

دسته بندی ها:
توضیحات:

تمرین و تقلید صدای آهنگ ( پرنده ) به همراه علیرضا مسلمی عزیز