آموزش کلمات زبان آلمانی به فارسی ( قسمت پنجم ) - شبکه‌ما

با به اینجای کار چهار جلسه از آموزش لغات زبان آلمانی رو پشت سر گذاشته ایم .

آموزش کلمات زبان آلمانی به فارسی ( قسمت پنجم )

دسته بندی ها:
توضیحات:

با به اینجای کار چهار جلسه از آموزش لغات زبان آلمانی رو پشت سر گذاشته ایم . جلساتی که در هر یک از آنها لغات و اصطلاحات تازه ای به آموخته های زبان آلمانی ما اضافه کرده است . در جلسه پنجم میخواهیم این روند یادگیری رو ادامه دهیم . لغاتی که در این جلسه معادل آلمانی آنها را فرا خواهیم گرفت شامل : اتومبیل - رانندگی کردن ( راندن - سواره با اتومبیل رفتن ) - خانم ( زن - همسر - زوجه ) - مرد ( همسر - مذکر ) - دادن ( تقسیم کردن - سپردن ) - دانشجو - یاد گرفتن ( آموختن ) - دوست ( رفیق ) - صحبت کردن ( حرف زدن ) - قدم زدن ( پیاده روی کردن ) .