باید با بالا و پایین شدن زندگی ، همه چیز رو رها نکرد. - شبکه‌ما

باید با بالا و پایین شدن زندگی ، همه چیز رو رها نکرد. اگر این بالا و پایین ها نبود زندگی بی معنی میشود.

باید با بالا و پایین شدن زندگی ، همه چیز رو رها نکرد.

توضیحات:

باید با بالا و پایین شدن زندگی ، همه چیز رو رها نکرد. اگر این بالا و پایین ها نبود زندگی بی معنی میشود. برنده کسی هستش که تو این نوسانات مقاوم باشه. برای همه شما آرزوی موفقیت در زندگی رو داریم.