جوگیر شدن تماشاچی و زدن به شمر - شبکه‌ما

وقتی تماشاچی در مجلس تعزیه جو گیر میشه و کتک مفصلی به شمر میزنه

جوگیر شدن تماشاچی و زدن به شمر

دسته بندی ها:
توضیحات:
وقتی تماشاچی در مجلس تعزیه جو گیر میشه و کتک مفصلی به شمر میزنه