تخریب یک شبه یک پل با بیش از 100 بیل مکانیکی - شبکه‌ما

چینی ها یک پل در شرق این کشور را یک شبه با بیش از 100 بیل مکانیکی تخریب کردند.

تخریب یک شبه یک پل با بیش از 100 بیل مکانیکی

دسته بندی ها:
توضیحات:

چینی ها یک پل در شرق این کشور را یک شبه با بیش از 100 بیل مکانیکی تخریب کردند.