طراحی تکنولوژی جدید جاسازی Zilog ایکسیس IXYS - شبکه‌ما

دیود - دیود کابلی - دیود دیسکی - دوبل دیود - ماژول دوبل دیود - پل دیود - پل دیود تریستور -Mosfet - IGCT دیسکی...

طراحی تکنولوژی جدید جاسازی Zilog ایکسیس IXYS

دسته بندی ها:
توضیحات:

دیود - دیود کابلی - دیود دیسکی - دوبل دیود - ماژول دوبل دیود - پل دیود - پل دیود تریستور -Mosfet - IGCT دیسکی - IGBT دیسکی - ماژول IGBT - درایو IGBT - تریستور - تریستور کابلی - تریستور دیسکی - تریستور GTO - تریستور فست - تریستور پل تریستور - ماژول تریستور - ماژول دیود تریستور - ترانزیستور - دوبل تریستور - ترایاک