گروه فراورزشکاران شیرجه از صخره - شبکه‌ما

گروه فراورزشکاران کلیف دایوینگِ ردبول (شیرجه از صخره) به دنبال مکان های جدید برای پرش از صخره به اندونزی سفر می کنند.

گروه فراورزشکاران شیرجه از صخره

دسته بندی ها:
توضیحات:

گروه فراورزشکاران کلیف دایوینگِ ردبول (شیرجه از صخره) به دنبال مکان های جدید برای پرش از صخره به اندونزی سفر می کنند. بعد از یک سفر ۴۸ ساعته به شهر پاپوای غربی در اندونزی به بهشتی دست نخورده و بکر برای پرش از صخره می رسند. ارتفاع بعضی از این صخره ها به بیش از ۳۰ متر می رسد. دیوید کالتوری می گوید: شیرجه هایی از این صخره های انجام دادیم که تا به حال هیچ یک از اعضای گروه انجام نداده بودند