اسكى چند اسكى باز سوئدى در سفر به ايران - شبکه‌ما

هپروت - Haparut فيلمى   از اسكى چند اسكى باز سوئدى در سفر به ايران در زمستان ٢٠١٤ در پيست ديزين و اطراف آن فيلمبردار: رابين ترولين  اسكى بازان:...

اسكى چند اسكى باز سوئدى در سفر به ايران

دسته بندی ها:
توضیحات:

هپروت - Haparut
فيلمى   از اسكى چند اسكى باز سوئدى در سفر به ايران در زمستان ٢٠١٤ در پيست ديزين و اطراف آن
فيلمبردار: رابين ترولين 
اسكى بازان: جوناس يولمن و اميل وستمن 
موسيقى : جرى ويل، محسن نامجو و دِ برگز