دَنى وِى اسطوره ى اسكيت دنيا - شبکه‌ما

در ١٨ جولاى ٢٠١٥ دَنى وِى اسطوره ى اسكيت دنيا در بزرگترين رمپ كوارتر پايپ تاريخ كه توسط شركت دى سى و نوشابه انرژى زاى...

دَنى وِى اسطوره ى اسكيت دنيا

دسته بندی ها:
توضیحات:

در ١٨ جولاى ٢٠١٥ دَنى وِى اسطوره ى اسكيت دنيا در بزرگترين رمپ كوارتر پايپ تاريخ كه توسط شركت دى سى و نوشابه انرژى زاى مانستر در سَن ديگوى كاليفرنيا ساخته شده بود اقدام به پرش براى شكستن ركورد قبلى خود كرد. دنى در پرش قبلى خود ٢٣.٥ فوت (٧.١٦ متر) پريده بود كه اينبار آن را به ٢٥.٥ فوت (٧.٧٧ متر) افزايش داد.