دو نفر از مطرح ترین دوچرخه سوارهای بی ام ایکس - شبکه‌ما

ویدیویی زیبا از مارتین سودراستروم و دَوید گودزیک دو نفر از مطرح ترین دوچرخه سوارهای بی ام ایکس و  کوهستان که سطح حرکات نمایشی را در قاب های خیره کننده چند پله...

دو نفر از مطرح ترین دوچرخه سوارهای بی ام ایکس

دسته بندی ها:
توضیحات:

ویدیویی زیبا از مارتین سودراستروم و دَوید گودزیک دو نفر از مطرح ترین دوچرخه سوارهای بی ام ایکس و  کوهستان که سطح حرکات نمایشی را در قاب های خیره کننده چند پله بالاتر می برند.