داگی لمپکین یکی از بهترین موتر تریال سواران دنیا - شبکه‌ما

داگی لمپکین یکی از بهترین موتر تریال سواران دنیا با موتور وارد کارخانه ی  ردبول میشود و تمام قسمت های این کارخانه را با موتور از...

داگی لمپکین یکی از بهترین موتر تریال سواران دنیا

دسته بندی ها:
توضیحات:


داگی لمپکین یکی از بهترین موتر تریال سواران دنیا با موتور وارد کارخانه ی  ردبول میشود و تمام قسمت های این کارخانه را با موتور از نظر میگذراند در این ویدیو شاهد قسمتی از حرکات فری استایل او خوهیر بود