روش جالبی برای معاینه خرس پاندا - شبکه‌ما

ویدئوی جالبی را ببینیم که دامپزشکان برای اینکه بتوانند پاندای پنج ماهه را معاینه کنند او را با یک توپ مشغول میکنند.

روش جالبی برای معاینه خرس پاندا

دسته بندی ها:
توضیحات:

ویدئوی جالبی را ببینیم که دامپزشکان برای اینکه بتوانند پاندای پنج ماهه را معاینه کنند او را با یک توپ مشغول میکنند.