ساختمان پوسته موتر از شکلهای اساسی در تیری دی مکس- Building the basic shape of the engine shell - شبکه‌ما

شما در این آموزش با ساختمان یک موتور از اشکال اساسی در تیری دی مکس آشنا خواهید شد .

ساختمان پوسته موتر از شکلهای اساسی در تیری دی مکس- Building the basic shape of the engine shell

توضیحات:

شما در این آموزش با ساختمان یک موتور از اشکال اساسی در تیری دی مکس آشنا خواهید شد .

فیلم اموزشی ساختمان یک موتور از اشکال اساسی در 3d max