ارتباط 11 سپتامبر و شکل دلار (استاد رائفی پور) - شبکه‌ما

همایش: فراماسونری، سخنران: دکتر رائفی پور، مکان: دانشگاه زنجان-/- 11 سپتامبر در دلاری که 229 سال پیش طراحی شده بود. سایت انتظار ظهور: http://entezarzohur.vcp.ir

ارتباط 11 سپتامبر و شکل دلار (استاد رائفی پور)

توضیحات:

همایش: فراماسونری، سخنران: دکتر رائفی پور، مکان: دانشگاه زنجان-/- 11 سپتامبر در دلاری که 229 سال پیش طراحی شده بود.

سایت انتظار ظهور:

http://entezarzohur.vcp.ir