راز هایی از 11 سپتامبر که نمیدانیم؟! (استاد رائفی پور) - شبکه‌ما

همایش: فراماسونری، سخنران: دکتر رائفی پور، مکان: دانشگاه زنجان سایت انتظار ظهور: http://entezarzohur.vcp.ir

راز هایی از 11 سپتامبر که نمیدانیم؟! (استاد رائفی پور)

توضیحات:

همایش: فراماسونری، سخنران: دکتر رائفی پور، مکان: دانشگاه زنجان

سایت انتظار ظهور:

http://entezarzohur.vcp.ir