ارتباط حوادث مکه با 11 سپتامبر!! (استاد رائفی پور) - شبکه‌ما

ارتباط حوادث مکه با 11 سپتامبر!! که هر دوی این ماجرا در یک روز از سال اتفاق افتاده و پشت پرده ی دخالت های آمریکا در...

ارتباط حوادث مکه با 11 سپتامبر!! (استاد رائفی پور)

توضیحات:

ارتباط حوادث مکه با 11 سپتامبر!! که هر دوی این ماجرا در یک روز از سال اتفاق افتاده و پشت پرده ی دخالت های آمریکا در فاجعه منا را در کلیپ میبینید

سایت انتظار ظهور:

http://entezarzohur.vcp.ir