کنسرت جالبی با لوازم خیاطی - شبکه‌ما

با لوازم خیاطی میتوان موسیقی نواخت  و در این کلیپ یکی از این شاهکارهای هنری را با هم تماشا میکنیم.

کنسرت جالبی با لوازم خیاطی

دسته بندی ها:
توضیحات:

با لوازم خیاطی میتوان موسیقی نواخت  و در این کلیپ یکی از این شاهکارهای هنری را با هم تماشا میکنیم.