آشنایی با جزئیات ساخت پوسته موتور با هندسه در تیری دی مکس- Detailing the engine shell using existing geometry - شبکه‌ما

آشنایی با جزئیات ساخت پوسته موتور با هندسه های موجود در پروژه  3d max در این فیلم روش استفاده از هندسه های موجود در نرم افزار...

آشنایی با جزئیات ساخت پوسته موتور با هندسه در تیری دی مکس- Detailing the engine shell using existing geometry

توضیحات:

آشنایی با جزئیات ساخت پوسته موتور با هندسه های موجود در پروژه  3d max

در این فیلم روش استفاده از هندسه های موجود در نرم افزار 3D MAX را یاد خواهید گرفت

 Detailing the engine shell using existing geometry