استفاده از اسپلینگ ها و اسلاح و اضافه کردن پانل ها - Using splines and modifiers to add sharp panels - شبکه‌ما

آموزش استفاده از اسپلینگ و ااصلاح و همچنین  اضافه کردن پانل ها در پروژه انیمیشن تیری دیمکس شما یاد می گیرید که چگونه از اسپلینگ استفاده...

استفاده از اسپلینگ ها و اسلاح و اضافه کردن پانل ها - Using splines and modifiers to add sharp panels

توضیحات:

آموزش استفاده از اسپلینگ و ااصلاح و همچنین  اضافه کردن پانل ها در پروژه انیمیشن تیری دیمکس

شما یاد می گیرید که چگونه از اسپلینگ استفاده کنید یا اینکه یک پانل در 3d max اضافه کنید