خط قرمز: فناوری اطلاعات و ارتباطات 1 - شبکه‌ما

این قسمت از شبکه به عنوان اولین قسمت از اخبار فناوری از بخش خط قرمز است.

خط قرمز: فناوری اطلاعات و ارتباطات 1

توضیحات:

این قسمت از شبکه به عنوان اولین قسمت از اخبار فناوری از بخش خط قرمز است.

در این ویدئو محمد امین بردستانی به نقد و بررسی اندروید 7 می پردازد.

حتما ببینید.

با ما همراه باشید...

نخبه بمانید.