طراحی پشت موتور با NURBS در تیری دی مکس- Building the back of the engine with NURBS - شبکه‌ما

آموزش طراحی پشت موتور در 3d max در این ویدیو طراحی کردن پشت موتور با NURBS  در 3D MAX داده می شود

طراحی پشت موتور با NURBS در تیری دی مکس- Building the back of the engine with NURBS

توضیحات:

آموزش طراحی پشت موتور در 3d max

در این ویدیو طراحی کردن پشت موتور با NURBS  در 3D MAX داده می شود