هم زدن زرده تخم مرغ - شبکه‌ما

هم زدن زرده تخم مرغ  زرده باعث ایجاد رنگ ، طعم و ترد شدن شیرینی می شود .

هم زدن زرده تخم مرغ

توضیحات:

هم زدن زرده تخم مرغ 
زرده باعث ایجاد رنگ ، طعم و ترد شدن شیرینی می شود . هر عدد تخم مرغ کامل قادر است که مقداری آرد را برابر وزن خود هوا دهی کند اما چنان چه مقدار آرد بیش از وزن تخم مرغ باشد باید از هوا دهنده های شیمیایی مثل بکینگ پودر کمک گرفت .
تخم مرغ و در واقع زرده و سفیده هر کدام کاربرد متفاوتی در شیرینی پزی دارند .
درجه حرارت ، یکی از نکات مهم کاربرد تخم مرغ در شیرینی پزی است یعنی تخم مرغ اضافه شده به خمیر نباید خیلی سرد باشد زیرا باعث بسته شدن روغن شده و زمان به هم زدن خمیر و یا کرم را بالا می برد .
درهوای گرم می توان از تخم مرغ سرد استفاده کرد زیرا حرارت خمیر را تنظیم کرده واجازه نمی دهد که از 26 درجه سانتی گراد تجاوز کند اما در هوای سرد زمستان باید درجه حرارت تخم مرغ را تا درجه گرمای اتاق افزایش دهید .
زمان جدا کردن زرده از سفید درست موقع خارح کردن تخم مرغ سرد از یخچال است زیرا زرده راحت تر جدا میشود . .
هم زدن زرده ، به خاطر آن است که حجم آن زیاد شده و داخل آن حباب های هوا ایجاد شود که در نتیجه شیرینی را سبک می کند :
زرده باید تازه و خنک باشد .
زرده باید با سرعت زیادی زده شود .
در زرده نباید سفیده وجود داشته باشد .زرده با زدن کرم رنگ میشود .