دوست من ببر بنگال - شبکه‌ما

برای شما کلیپ های جالب و دیدنی از سراسر جهان را آماده کرده ایم با ما همراه باشید.

دوست من ببر بنگال

دسته بندی ها:
توضیحات:

برای شما کلیپ های جالب و دیدنی از سراسر جهان را آماده کرده ایم با ما همراه باشید.

دوست من ببر بنگال

در این کلیپ شما شاهد یک دوستی غیر منتظره هستید.

یک  فرد اندونزیایی با یک ببر دوست شده است و با او بازی می کند.با مشاهده این کلیپ تعجب خواهید کرد چرا که ببر نیز به این فرد حمله نمی کند و با او مشغول به بازی می شود.واقعا دیدن چنین صحنه هایی بسیار جالب است.دوستی این ببر با فرد به حدی زیاد است که او غذای ببر را با دهان خود به او می دهد هر آن ممکن است ببر این فرد را زنده زنده بخورد اما او باور دارد که ببر این کار را نخواهد کرد.

البته در گذشته نیز چینن دوستی هایی بین انسان و حیوانات درنده وجود داشته است و این مورد اولین آنها نیست.اما چیزی که واقعیت دارد خطرناک بودن این کار است چرا که ببر ها حیوانات درنده خویی هستند چه بسا هنگامی که گرسنه شوند دوست خود را نیز شکار کنند.این کلیپ جالب را از دست  ندهید.