خرس قطبی در شهر لندن - شبکه‌ما

برای شما کلیپ های جالب و دیدنی از سراسر جهان را آماده کرده ایم با ما همراه باشید.

خرس قطبی در شهر لندن

دسته بندی ها:
توضیحات:

برای شما کلیپ های جالب و دیدنی از سراسر جهان را آماده کرده ایم با ما همراه باشید.

خرس قطبی در شهر لندن

افردی که در لندن ساکن بودند با مشاهده خرس قطبی به طول دو و نیم متر در سطح مترو,پارک ها و خیابان های این شهر  دچار ترس و وحشت شدند.

این خرس قطبی که بسیار حقیقی و ترسناک به نظر می رسید در واقع قسمتی از تبلیغات برای برنامه ای جید تلویزیونی با نام  Fortitude بود این خرس قطبی که در اصل یک عروسک بود ,با دقت بسیار زیاد توسط کارشناسان و طراحان حرفه ای با صرف زمانی بالغ بر 8 هفته طراحی و ساخته شده بود.

تعدادی از مردم با دیدن این خرس واقعا دچار ترس و وحشت شدند .تا جایی که بعد از اینکه مطلع شدند این خرس یک عروسک است این حرف را باور نکردند.

دو فرد که در داخل این خرس عروسکی برای کنترلش قرار گرفته بودند به مدت 5 روز درباره  حرکات خرس ها به مطالعه پرداخته بودند.

آنها حرکت های خرس ها را تمرین کرده بودند تا تمام حرکات واقعی به نظر برسد.