خازن الکترو ولت شرکت Epcos ایپکاس - شبکه‌ما

انواع خازن با ظرفیت ها و ولتاژهای مختلف AC/DC : الکترولیتی ، آلومینیومی ، MKP ، روغنی ، آبگرد ، SNUBBER ترانسفورماتور پست های توزیع و فشار...

خازن الکترو ولت شرکت Epcos ایپکاس

دسته بندی ها:
توضیحات:

انواع خازن با ظرفیت ها و ولتاژهای مختلف AC/DC :

الکترولیتی ، آلومینیومی ، MKP ، روغنی ، آبگرد ، SNUBBER

ترانسفورماتور پست های توزیع و فشار قوی :

نیروگاهی ، زمین ، کوره ، موبایل ، یکسو ساز ، توزیع ، تراکشن ، راکتور شنت و ...