کانکتور/ سوکت ضد آب ، ضد اسید ، ضد انفجار ، ضد ارتعاش شرکت Anderson اندرسون - شبکه‌ما

انواع کانکتور صنعتی: فرمان ، قدرت ، سوئیچج ، دوار ، تک قطب موارد کاربرد: شیر برقی ، سنسور ، سروو موتور ، اینکودر ، رزولور و ...

کانکتور/ سوکت ضد آب ، ضد اسید ، ضد انفجار ، ضد ارتعاش شرکت Anderson اندرسون

دسته بندی ها:
توضیحات:

انواع کانکتور صنعتی:

فرمان ، قدرت ، سوئیچج ، دوار ، تک قطب

موارد کاربرد:

شیر برقی ، سنسور ، سروو موتور ، اینکودر ، رزولور و ...

انواع سوکت تابلویی:

ضد آب ،  ضد اسید ، ضد انفجار ، ضد ارتعاش ، ضد غبار

جهت صنایع :
برقی ، نظامی ، ریلی ، غذایی و ...