آموزش کلمات زبان آلمانی به فارسی ( قسمت بیست و چهارم ) - شبکه‌ما

درس بیست و چهارم آموزش زبان آلمانی رو با همیاری شما پیش میبریم .

آموزش کلمات زبان آلمانی به فارسی ( قسمت بیست و چهارم )

دسته بندی ها:
توضیحات:

درس بیست و چهارم آموزش زبان آلمانی رو با همیاری شما پیش میبریم . در این درس در ادامه دروس قبلی این بار بیشتر با علائم و همچنین لغات مربوط به راهنمایی و رانندگی و ترافیک آشنا خواهیم شد . لغاتی شامل : راه – مسیر ( weg ) – چهار راه – محل تلاقی دو خط مستقیم ( kreuzung ) – چراغ راهنمایی و رانندگی ( ampel ) – جا – مکان – میدان ( platz ) – سمت راست ( rechts )  - سمت چپ ( links ) – سمت – سو – جهت – طرف ( richtung ) – مستقیم ( geradeaus ) – عابر پیاده ( fubganger ) – پیاده رو ( fubgangerzone ) .