وقتی که خرگوش کوچولو تمشک می خوره - شبکه‌ما

این ویدیو حرفی برای گفتن باقی نمی گذارد. انگار که خرگوش رژ لب زده!!!! خرگوش پستانداری است از تیره خرگوشان که علفخوار است.

وقتی که خرگوش کوچولو تمشک می خوره

دسته بندی ها:
توضیحات:
این ویدیو حرفی برای گفتن باقی نمی گذارد. انگار که خرگوش رژ لب زده!!!! خرگوش پستانداری است از تیره خرگوشان که علفخوار است. خرگوش قطبی برای مخفی کردن کودکان در هنگام خطر، سوراخ هایی به عمق 2 متر در برف حفر می کنند. این حیوان می تواند همانند یک آفتاب پرست تغییر رنگ دهد. به این صورت که در زمستان رنگ پوست این جانور سفید و در تابستان به رنگ خاکستری یا قهوه ای تغییر می کند.