2مثال اجرایی برخی از دستورهای اتوکد - شبکه‌ما

در این برنامه باتوجه به دستور های اموزش داده شده در جلسات قبل از جمله سیرکل که همان دستور رسم دایره بود و تریم که...

2مثال اجرایی برخی از دستورهای اتوکد

توضیحات:

در این برنامه باتوجه به دستور های اموزش داده شده در جلسات قبل از جمله سیرکل که همان دستور رسم دایره بود و تریم که همان دستور برش از محل تقاطع بود و افست که همان دستور کشیدن خط موازی با فاصله معین بود میپردازیم.در این مثال همانطور که در ویدئو مشاهده میکنید مدرس به رسم یک نقشه صنعتی پرداخته و از برخی از دستور های اموزش داده شده استفاده مینماید تا با استفاده از ترکیب این دستورها در کمترین زمان طرح خواسته شده را رسم نماید. و بایستی خاطر نشان کرد که برای استفاده مجدد از این دستور بلافاصله بعد از اتمام دستور دیگر نیازی نیست که تمامی مراحل وارد کردن دستور طی شود و کافیست با یکبار فشردن یکی از کلید های اینتر و یا اسپیس برای بار دوم به این دستور دسترسی داشته باشیم بدون انکه به طور کامل نیاز باشد که دستور را وارد کنیم.در ادامه برای اشنایی با دستور های دیگر پیشنهاد میکنم به تماشای ویدئو بپردازید.